Se ministeriets nytårstale

Se videoer

praesvideo
Praes.video

nyttale
Nytårstalen

Undergrundsministeriet er glade for at være blevet "overgrund"; i den forstand at ministeriets eksistens er blevet officiel for samfundet.
Undergrunden kan være farlige for de bestående institutioner og derfor ønsker vi at kontrollere, organisere tæmme og normalisere undergrunden.
Samtidig må vi anerkende undergrundens betydning for et servicesamfund som det danske. Det er fra undergrunden at fremtidens ideer og iværksættere kommer - altså fremtidens danske råstof, hvilket vi hilser velkommen.
Ministeriets mål er at nedlægge sig selv, da det vil indebære, at der ikke længere findes en undergrund.

Mail: info@undergrundsministeriet.dk